Pensioensparen

Je bekijkt nu Pensioensparen

Wat is een pensioenspaarverzekering?

Heeft u vragen over pensioensparen of wilt u meer weten over hoe u een comfortabel pensioen kunt opbouwen met fiscale voordelen? Aarzel dan niet om een bericht te sturen via contact. Een pensioenspaarverzekering biedt verschillende oplossingen om een aanvullend kapitaal op te bouwen voor uw pensioen. Dit is een belangrijke financiële planningstool die niet alleen helpt om een comfortabel pensioen te verzekeren maar ook een aantrekkelijk fiscaal voordeel biedt. Door middel van periodieke bijdragen bouwt u een spaarpotje op dat u helpt om het inkomensverlies na pensionering op te vangen.

Waarom is pensioensparen belangrijk?

  1. Compensatie voor beperkt wettelijk pensioen: Het wettelijk pensioen in veel landen, waaronder België, is vaak niet toereikend om de levensstandaard die men tijdens de werkzame jaren had, voort te zetten. De kans is groot dat uw wettelijk pensioen minder dan de helft zal bedragen van uw laatste nettoloon. Pensioensparen biedt een oplossing om dit inkomensverlies op te vangen.
  2. Fiscale stimulans: Het fiscale voordeel van pensioensparen is aanzienlijk. U kunt tot 30% van uw jaarlijkse bijdragen terugkrijgen via de belastingaangifte, wat een direct financieel voordeel oplevert.
  3. Flexibiliteit en zekerheid: Met een pensioenspaarverzekering bouwt u op individuele basis een kapitaal op dat beschikbaar komt wanneer u met pensioen gaat. Dit biedt een zekere mate van financiële onafhankelijkheid en flexibiliteit in hoe u uw pensioenjaren wilt doorbrengen.

Belangrijk om te weten over pensioensparen

  • Fiscale voordelen: Personen die tussen de 18 en 64 jaar oud zijn en belasting betalen, kunnen profiteren van de fiscale voordelen van pensioensparen. Het gestorte bedrag in een pensioenspaarproduct mag jaarlijks worden ingebracht in de aangifte van de personenbelasting, waarbij 30% van de stortingen teruggevorderd kan worden van de belastingen.
  • Uitbetaling van het kapitaal: De uitbetaling van het gespaarde kapitaal gebeurt meestal op de 65e verjaardag van de contractant. Dit kapitaal omvat de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, en is verminderd met de afgehouden belasting.
  • Plafond voor fiscale aftrekbaarheid: Er is inderdaad een jaarlijks plafond voor de fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen aan een pensioenspaarverzekering. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de beslissingen van de overheid. Bijvoorbeeld, in 2015 was het maximale fiscaal aftrekbare bedrag €940.

Het is essentieel om vooruit te plannen en te investeren in uw toekomstige financiële welzijn door middel van pensioensparen. Met de juiste strategie en keuzes kunt u genieten van een comfortabel pensioen met de financiële zekerheid die u verdient. Voor persoonlijk advies en meer informatie over hoe een pensioenspaarverzekering u kan helpen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Mican Verzekeringen.